مرکز پخش تجهیزات پزشکی و مصرفی

ارتباط با ما

تهران، کدپستی 1371673113
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.

لطفا تلفن همراه خود را وارد نمایید.

ورودی نامعتبر

لطفا عنوان پیام خود را وارد نمایید.

لطفا متن پیام خود را وارد نمایید.

لطفا کد امنیتی را تأیید نمایید.
همکاران تجاری ما