مرکز پخش تجهیزات پزشکی و مصرفی

شناسایی دقیق موقعیت تومورهای سرطانی با آزمایش ادرار

شناسایی دقیق موقعیت تومورهای سرطانی با آزمایش ادرار

محققان دانشگاه ام‌ای‌تی از یک روش تشخیصی جدید مبتنی بر نانوذرات برای شناسایی سرطان با آزمایش ادرار استفاده کرده‌اند که موقعیت دقیق تومورها در بدن را نیز مشخص می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این روش به شناسایی سریع سرطان منجر می‌شود و فرصت کافی برای درمان آن را در اختیار پزشکان قرار می‌دهد.

برای استفاده از این روش انجام آزمایش ساده ادرار کافی است و در صورتی که این آزمایش وجود تومورهای سرطانی را در بدن ثابت کند، در ادامه می‌توان محل تجمع آنها را در بدن هم مشخص کرد.

نانوذراتی که در این آزمایش به کار گرفته می‌شوند قادر به تولید نشانگرهای زیستی مصنوعی در بدن افراد سرطانی هستند و استفاده آزمایشی از آنها امیدوارکننده بوده است.

تومورهای سرطانی برای مخفی کردن خود معمولاً از آنزیم‌هایی به نام پروتئاز استفاده می‌کنند و این آنزیم‌ها نیز در بافت‌های مختلف بدن مخفی می‌شوند. ولی در نانوذرات جدید از نوعی پپتید و نیز مس – ۶۴ استفاده شده که یک ردیاب رادیواکتیو است و محل‌های تجمع پروتئازها را شناسایی می‌کند. انتظار می‌رود در آینده نزدیک این آزمایش ادرار برای تشخیص سرطان به کار گرفته شود.

بیشتر بخوانید:
همکاران تجاری ما